מדיניות הפרטיות של אתרי   ‪oajd.co.il

מבוא

  WWW.OAJD.CO.ILלהלן “האתר” מודה לך על התעניינותך ועל ‫ביקורך באתר

השמירה על פרטיותך ועל פרטייך האישיים חשובה לנו מאד, נתונים אישיים הנאספים במהלך הביקורים באתר מעובדים על ידינו בהתאם להוראות החוק בישראל.

שימושך באתר מהווה הסכמה למדיניות הפרטיות של האתר במקרה של חוסר הסכמה למדיניות הפרטיות השימוש באתר אסור

‪ ‫איסוף ועיבוד של נתונים אישיים

‫האתר עושה שימוש ב”קוקיס” כדי לעקוב אחר לאפשר לנו להתאים עבורך תוכן ואת תזמונו ‪ ‫נתונים אישיים נוספים מאוחסנים אך ורק לפי רצונך ובעת הרשמתך ‪ ,כגון כתובת מייל ‫להצטרפות לרשימת תפוצה או מס’ טלפון על‪- מנת ליצור קשר עימנו‪.

 

‫שימוש וגילוי נתונים אישיים אודותיך ומטרת השימוש בנתונים אלו

האתר משתמש בנתונייך האישים אך ורק לצורך ניהולו השוטף:פרסום,שירות לקוחות ,סקרי מוצר ושיווק. אנו נגלה את נתונייך אך ורק לרשויות המדינה המוסמכות במקרים בהם נדרש על פי דין.אנו מחייבים את עובדינו שלוחנו ומפיצינו לשמור על חשאיות ולציית לכללי ההתנהגות של האתר ולחוקי מדינת ישראל.

העברת מידע לצדדים שלישיים

על אף האמור לעיל בעלי האתר רשאים להעביר לצדדים שלישים את המידע הנאסף במקרים הבאים:

1.     יועבר לצדדים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת התהליך אם תרכוש מוצרים.

2.     במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין האתר או מי ממפעיליו שתחייב חשיפת פרטיך.

3.     תבצע באתר פעולות שבניגוד לדין.

4.     יתקבל צו שיפוטי המורה למפעילי האתר למסור את פרטיך.

5.     מפעילי האתר ימכרו או יעבירו בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כל שהוא וכן במקרה בו יתמזגו עם גוף אחר ואו ימזגו את פעילויות האתרעם פעילותו של צד שלישי ובלבד שמקבל המידע החדש יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.

‫חופש הבחירה

אנו מעוניינים להשתמש בנתוניך כדי להודיע לך על מוצרינו ושירותינו החדשים ובמקרים ‫המתאימים לבקש את חוות דעתך‪.

 כמובן השתתפותך חופשית לחלוטין באם לא תסכימי איתה את חופשיה להודיע לנו זאת בכל עת באמצעות מכתב בדואר לכתובת אודם 29 כוכב יאיר 4486200 או במשלוח דואר אלקטרוני לכתובת  info@oajd.co.il או בהודעת הסר אותי מרשימת התפוצה לטלפון 0528429900.

‫דיוור ישיר אלקטרוני

‫בהסכמתך להסכם הפרטיות הזה הנך מאשר קבלת דיוור אלקטרוני המכיל מידע בדבר שירותי ‫האתר ו/או מפעיליו למידע שיווקי ופרסומי בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ובכך למנוע את ‫המשך קבלת המידע‪

‫רישום לשירותים

‫ככל ונדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים המוצעים באתר‪ ,האתר עשוי לבקש ממך ‫מידע אישי הנחוץ במישרין לאספקת שירותים אלו‪.

 

‫חופש המידע והזכות לעיון

על פי חוק הגנת הפרטיות 8978 התשמ"א כל אדם זכאי לעיין במידע המוחזק עליו במאגר לפי בקשתך נודיע לך בדואר אלקטרוני אילו נתונים אישיים מאוחסנים אצלנו ‫בהתאם לדין במדינת ישראל, באם מידע כאמור אינו מדויק‪אנו נתקן או נמחק את המידע לפי בקשתך.     

 

‫על פי חוק הגנת הפרטיות‪ ,התשמ”א ‪ ,8978- ‪ .על ‫כן‪ ,לפי בקשתך בכתב‪ ,נודיע לך בעזרת דואר אלקטרוני אילו נתונים אישיים מאוחסנים אצלנו ‫בהתאם לדין המקומי‪ .באם מידע כאמור אינו מדויק‪ ,אנו נתקן או נמחק את המידע לפי בקשתך‪.

‪ ,אנו נתקן או נמחק את המידע לפי בקשתך‪.

‫שינויים במדיניות הפרטיות

‫בכל מקרה בו יחליט‪/ו מפעיל‪/י האתר על שינויים מהותיים במדיניות הפרטיות של האתר‪, ‫הנוגעים להוראות השימוש במידע שמסרת‪ ,תפורסם אודות כך הודעה ברשימת התפוצה הכללית ‫של האתר‪.

 

אבטחה

‫מפעיל‪/י האתר נעזר‪/ים באמצעי אבטחה טכניים וארגוניים כדי להגן על המידע המצוי במאגרי ‫המידע השונים של האתר‪ ,כנגד ניצול מקרי או מכוון‪ ,אובדן‪ ,הרס או כנגד גישה על ידי אנשים ‫בלתי מוסמכים‪ .נהלי האבטחה מוגברים בהדרגה במידה שטכנולוגיות חדשות נכנסות לשימוש‪. ‫על אף האמור‪ ,מפעיל‪/י האתר אינו‪/ם מתחייב‪/ים ששירותיו‪/הם יהיו חסינים באופן מוחלט מפני ‫גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן באתר‪ .במידה ותתעורר כל שאלה ביחס לאבטחת המידע ‫ופרטיות נתוניך האישיים‪ ,אנא פנה לשירותי האתר באחת הדרכים המפורטות לעיל ‪.